Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook
instagram
youtube
podcasty
Výstava: Fascinace Santinim

Výstava: Fascinace Santinim

Západočeské muzeum v Plzni připomene letošní 300. výročí úmrtí geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichela projektem nazvaným Fascinace Santinim. Svůj příspěvek k připomínce staví na dvou skutečnostech. V Plzni mají začátek Santiniho české kořeny (jeho babička pocházela z Plzně) a tradice Západočeského uměleckoprůmyslového muzea, jednoho ze dvou předchůdců dnešního Západočeského muzea v Plzni, vybízí k reflexi tzv. druhého Santiniho života v umělecké tvorbě.

Součástí projektu je výstava, která představuje inspirace Santinim ve šperkařské tvorbě dvou absolventek Západočeské univerzity v Plzni, Miroslavy VeseléVeroniky Pouzarové, a také současných studentů ateliéru Kov a šperk FDU LS ZČU v Plzni.

Ve vstupním prostoru je k vidění putovní výstava představující stěžejní stavby Jana Blažeje Santiniho, kterou připravil a zapůjčil spolek Putování za Santinim, z. s. V září bude putovní výstava doplněna několika obrazy s tématy inspirovanými Santinin, vytvořenými zrakově postiženými.

Seriál doprovodných akcí ukáže, jak Santini fascinoval tvůrce v jiných uměleckých oblastech. K výstavě je připraven edukační program a workshop pro děti a řada dalších doprovodných akcí.

Výstavu pořádá Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s ateliérem Kov a šperk Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

Architektonický návrh instalace: Výstavní oddělení Západočeského muzea v Plzni ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a oběma hlavními protagonistkami.


Doprovodný program k výstavě:

středa 7. června 2023 / 17 hod / Muzeum církevního umění, kaple sv. Barbory / vstupné: 80 Kč
Jan Blažej Santini: osobnost a doba  přednáška 
Přednáší: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy


úterý 13. června 2023 / 17 hod / Hlavní budova, přednáškový sál / vstupné: 100 Kč
Santiniho Sanctuarium – přednáška a workshop 
Přednáší: Petra Hlavatá, parfumérka


čtvrtek 29. června 2023 / 17 hod / Muzeum církevního umění, letní refektář / vstupné: plné 60 Kč, snížené 30 Kč 
Komentovaná prohlídka výstavy
Provází: šperkařky MgA. et Mgr. Veronika Pouzarová a Mgr. Miroslava Veselá
Vzdělávací program Barokní poutník 
Program probíhá út - pá od 10.00 hod

Vzdělávací program vás provede obdobím baroka plného kontrastů. Na jedné straně tu máme bohatě zdobené stavby, působivou hudbu, tajemné obrazy a výrazné sochy, na druhé straně Evropu zdecimovanou morem a třicetiletou válkou. Vydejte se s námi do roku 1716 na dobrodružný výlet fascinující barokní krajinou. Prožijete v prostorách františkánského kláštera tajemný příběh plný šifer, symbolů a napínavých situací spolu s mladým novicem putujícím z kláštera v Rabštejně nad Střelou do Plzně.
Přihlášky a informace: Denisa Brejchová

Kreativní workshop – výroba broží inspirovaných tvorbou J. B. Santiniho Aichla
Délka programu: 90 min. (vzdělávací program) + 45 min. (workshop) – lze objednat i bez workshopu
Cena: 50 Kč vzdělávací program + 50 Kč workshop
Přihlášky a informace: Denisa Brejchová
 


 
 
 
 
 

 

 

Média