icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
pátek, 05 říjen 2018 14:10

Vilém Heckel 100

Retrospektivní výstava u příležitosti 100. výročí narození mimořádného fotografa Viléma Heckela.

Vilém Heckel, který svými fotografiemi přiblížil vzdálené vrcholy a zapomenuté kouty světa širokému publiku, se narodil 21. května 1918 v Plzni. Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, reportážní dokumentaci, krajinné fotografie celého Československa a fotografické záznamy vysokohorských expedic. Mimořádný talent, jasný cíl, láska k přírodě, pracovitost a fyzická kondice, to vše jsou skutečnosti, díky nimž se Heckelovi podařilo zařadit se mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny.

Výstava bude mít několik rovin. Hlavní linii budou tvořit fotografie Viléma Heckela ze všech oblastí jeho tvorby, které byly vybrány z početného archivu, v němž je systematicky uloženo přes 60 000 negativů. Díky rozsáhlému výzkumu a spolupráci s celou rodinou Heckelových, v čele s jeho dcerou Helenou, budou mít návštěvníci možnost sledovat životní cestu Viléma Heckela prostřednictvím rodinných fotografií a prohlédnout si mnoho jeho osobních věcí včetně fotoaparátů, horolezeckého náčiní, vybavení fotokomory nebo například hudebních nástrojů. Díky spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje budou vystaveny téměř všechny Heckelovy publikace. K dispozici bude i katalog výstavy a plakáty.

Záštitu nad výstavou převzal Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně a poslanec Poslanecké sněmovny PČR.

Výstavu finančně podpořil Plzeňský kraj, statutární město Plzeň a Státní fond kultury ČR.

www.vilemheckel.cz 

ke stažení 
tisková zpráva 
plakát

začátek reportáže ve 4:20 minutě

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 31 srpen 2018 11:51

Gustav Nosek - Muž ve stínu

Výstava si klade za cíl obeznámit návštěvníky s touto významnou osobností českého loutkářství, která zůstala celý život upozaděna svým vlastním dílem. Přestože loutky z dílny Gustava Noska dodnes představují pojem i za hranicemi naší země, on sám prožil svůj život ve skromných, někdy až nuzných podmínkách.

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 24 červenec 2018 14:49

Pamatuj na smrt ...

Archeologické doklady pohřebního ritu v období barokaArcheologické doklady pohřebního ritu v období baroka.

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 16 březen 2018 17:48

Všeho do času ... (1788 – 1918)

Prostřednictvím hmotných dokladů výstava přiblíží víceúrovňové vnímání času v městě Plzni a přilehlých venkovských oblastech. Poukáže na proměny prožívání času individuálního ve vztahu k času obecnému a přiblíží nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám v průběhu 19. století vedly. Stranou nezůstanou ani přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.

Výstava k tématu 38. mezioborového plzeňského sympozia "Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století".

ke stažení:

tisková zpráva
plakát

 

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
Strana 5 z 5