icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Zbraně a uniformy 1. světové války a vznik československé republiky

Před 100 lety skončila do té doby dosud největší a nejhroznější válka. Trvala sice „jen“ 4 roky, ale zemřely v ní desítky milionů lidí a zcela změnila politickou mapu Evropy a světa vůbec. Výsledkem války byla i nová konstelace samostatných států v Evropě a jedním z nich bylo i samostatné Československo – zrodilo se právě během bojů a díky těmto bojům. Výstava má za cíl přiblížit na vybraných exponátech onu dobu, tedy jaké zbraně se během války užívaly, jaké doplňky vojáci používali a jaká vyznamenání dostávali za statečnost i zásluhy.

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 23 listopad 2018 14:41

České "národní" karty

Hrací karty braly v 19. století, v době národního obrození a následného utváření myšlenek směřujících k samostatnému státu, do rukou desetitisíce lidí. Mnohé z karetních her byly zdobeny národními motivy, zobrazovaly česká města a hrady, nesly náměty vztahující se k národní historii či postavy v typických krojích. K nejznámějším jistě patří karty vytvořené Mikolášem Alšem. Obrázky na kartách promlouvaly ke všem hráčům stejným jazykem a nenásilně tak napomáhaly utváření národního sebevědomí. Ukázky nejrůznějších „národních“ karetních her přináší výstava spolupořádaná s Clubem sběratelů karetních her.

Zveřejněno v Kalendář akcí

Výstava nechává nahlédnout návštěvníky do šperkovnic, šatníků a na toaletní stolky našich babiček a prababiček. Bižuterie, parfémové dekorativní sklo a módní doplňky z období první republiky pochází z bohatých sbírek soukromé sběratelky Hany Štollové ze Stříbra. Českou módu 20. a 30. let, která dosáhla evropské úrovně, prezentuje soukromá sbírka Mileny Hasalové z Plzně. Prvorepublikovou atmosféru výstavy dokresluje typický interiér měšťanského pokoje ze sbírek muzea.

doprovodný program

1. tvořivá dílna bude probíhat v prostorách výstavy dne 8. 12. od 9 hodin do 15 hodin. Návštěvníci si mohou pod vedením zkušených lektorek vyrobit sadu andělských šperků. Vstupné včetně materiálu 70 Kč. Na akci není nutné se předem objednávat.

2. tvořivá dílna bude probíhat v prostorách výstavy dne 15. 12. od 9 hodin do 15 hodin. Návštěvníci si mohou technikou skládaných stužek vyrobit textilní šperky ve tvaru vločky nebo kytičky. Kurz proběhne pod vedením zkušených lektorek. Vstupné včetně materiálu 100 Kč. Na akci není nutné se předem objednávat.

3. autorské čtení z knihy "Podbrdské ženy" -  čtvrtek 10. ledna 2019 / 17.00

4. Objekty touhy - přednáška, neděle 17. února / 16 hod  

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 24 říjen 2018 11:24

Sklo – skupina Rubikon a hosté

Umělecká skupina Rubikon vznikla v roce 1997 kolem teoretika Ivo Křena, kurátora sbírky a stálé expozice českého ateliérového skla ve Východočeském muzeu v Pardubicích.

Zveřejněno v Kalendář akcí
středa, 24 říjen 2018 10:52

Krása brdských polodrahokamů

Železité křemeny a acháty, které se nacházejí od Rokycan po Prahu jsou nejen významnými svědky geologických procesů ve starších prvohorách, ale i zajímavým sběratelským artiklem.

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 05 říjen 2018 14:10

Vilém Heckel 100

Retrospektivní výstava u příležitosti 100. výročí narození mimořádného fotografa Viléma Heckela.

Vilém Heckel, který svými fotografiemi přiblížil vzdálené vrcholy a zapomenuté kouty světa širokému publiku, se narodil 21. května 1918 v Plzni. Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, reportážní dokumentaci, krajinné fotografie celého Československa a fotografické záznamy vysokohorských expedic. Mimořádný talent, jasný cíl, láska k přírodě, pracovitost a fyzická kondice, to vše jsou skutečnosti, díky nimž se Heckelovi podařilo zařadit se mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny.

Výstava bude mít několik rovin. Hlavní linii budou tvořit fotografie Viléma Heckela ze všech oblastí jeho tvorby, které byly vybrány z početného archivu, v němž je systematicky uloženo přes 60 000 negativů. Díky rozsáhlému výzkumu a spolupráci s celou rodinou Heckelových, v čele s jeho dcerou Helenou, budou mít návštěvníci možnost sledovat životní cestu Viléma Heckela prostřednictvím rodinných fotografií a prohlédnout si mnoho jeho osobních věcí včetně fotoaparátů, horolezeckého náčiní, vybavení fotokomory nebo například hudebních nástrojů. Díky spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje budou vystaveny téměř všechny Heckelovy publikace. K dispozici bude i katalog výstavy a plakáty.

Záštitu nad výstavou převzal Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně a poslanec Poslanecké sněmovny PČR.

Výstavu finančně podpořil Plzeňský kraj, statutární město Plzeň a Státní fond kultury ČR.

www.vilemheckel.cz 

ke stažení 
tisková zpráva 
plakát

začátek reportáže ve 4:20 minutě

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 31 srpen 2018 11:51

Gustav Nosek - Muž ve stínu

Výstava si klade za cíl obeznámit návštěvníky s touto významnou osobností českého loutkářství, která zůstala celý život upozaděna svým vlastním dílem. Přestože loutky z dílny Gustava Noska dodnes představují pojem i za hranicemi naší země, on sám prožil svůj život ve skromných, někdy až nuzných podmínkách.

Zveřejněno v Kalendář akcí
úterý, 24 červenec 2018 14:49

Pamatuj na smrt ...

Archeologické doklady pohřebního ritu v období barokaArcheologické doklady pohřebního ritu v období baroka.

Zveřejněno v Kalendář akcí
pátek, 16 březen 2018 17:48

Všeho do času ... (1788 – 1918)

Prostřednictvím hmotných dokladů výstava přiblíží víceúrovňové vnímání času v městě Plzni a přilehlých venkovských oblastech. Poukáže na proměny prožívání času individuálního ve vztahu k času obecnému a přiblíží nejdůležitější faktory, které k těmto proměnám v průběhu 19. století vedly. Stranou nezůstanou ani přelomové okamžiky v konstituování české státnosti.

Výstava k tématu 38. mezioborového plzeňského sympozia "Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století".

ke stažení:

tisková zpráva
plakát

 

 

Zveřejněno v Kalendář akcí
Strana 5 z 5