icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Header Img 03
středa, 01 srpen 2018 08:05

Peksa Ondřej

osobní profil 

Vzdělání

2011 – titul Ph.D. – obor Botanika, Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy; Ph.D. thesis: The study of photobionts in the lichenized genus Lepraria

2003 – titul Mgr. – obor Biologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Zaměstnání

od 2007 – Západočeské muzeum v Plzni – kurátor sbírky, lichenolog (od roku 2009 vedoucí oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni)

2006 – Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – úvazek v doktorandském projektu GAČR

2005 – Správa Národního parku Šumava – lichenolog

Vědecké zaměření

diverzita a ekologie lišejníků, lichenofloristika, výzkum symbiotických lichenizovaných řas (spolupráce s PřF UK)

Pedagogická činnost (PřF UK – externí vyučující)

Vybrané kapitoly z lichenologie, Lichenologické determinační praktikum, Speciální lichenologická exkurze, Jednorázové lekce na téma „Fotobionti lišejníků“ v rámci kurzů: Zajímavé problémy v botanice a ekologii rostlin, Cvičení z protistologie, Biologie lišejníků.

Konzultace ke studentským pracím.

Publikační činnost

Ostatní

Správce bývalého tankodromu na Šlovickém vrchu u Dobřan

Zveřejněno v Lidé
středa, 01 srpen 2018 08:04

Pecháčková Sylvie

osobní profil

Vzdělání

1992–1997: interní postgraduální studium, Botanický ústav AV ČR Průhonice + Přírodovědecká fakulta UK Praha. Ph.D. Thesis: The dark side of the meadow: Roots and rhizomes in a heterogeneous environment – scales, patterns and approaches.

1986–1991: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra botaniky, obor speciální biologie a ekologie, specializace geobotanika. Diplomová magisterská práce: Sukcese na opuštěných loukách Krkonoš: vztahy mezi složením porostu, jeho produkcí a obsahem dusíku.

Zaměstnání

1997–dosud: Západočeské muzeum v Plzni (botanik, kurátor sbírky cévnatých rostlin a sbírky podzemních orgánů rostlin) a Botanický ústav AVČR Průhonice

1991–1992: stipendijní pobyt, Botanický ústav ČSAV Průhonice

1985–1986: asistentka mikrobiologie, Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, odbor výživy rostlin

Vědecké zaměření

Ekologie lučních porostů: mezidruhové vztahy rostlin, vztahy mezi nadzemní a podzemní částí rostlin i společenstva, funkční morfologie kořenů; floristika, historie rozšíření druhů. Založení a správa fotogalerie PlantRoots.

Pedagogická činnost

Metody studia kořenových systémů (část) – PřF JU (M. Šmilauerová), vedení bakalářských prací na PeF ZČU, oponentury DP a Bc prací (ZČU), vedení SOČ práce (Gymnázium Klatovy), semináře a konzultace pro studenty botaniky JU, UK, ZČU.

Redakční činnost

vedoucí redaktorka časopisu Calluna od r. 2007

člen redakce časopisů Erica a Sborník ZČM-Příroda – od r. 2009

Autorské výstavy (hlavní autor scénáře)

2013 – Džungle za plotem – výstava získala Zvláštní ocenění v soutěži Gloria musaealis.

2018 – Kořeny

Publikační činnost

Zveřejněno v Lidé
čtvrtek, 26 červenec 2018 12:26

Matějková Ivona

Zveřejněno v Lidé
čtvrtek, 07 červen 2018 15:50

Čížková Alena

Zveřejněno v Lidé
čtvrtek, 07 červen 2018 15:27

Bláhová Renáta

Zveřejněno v Lidé